Wat wij voor u kunnen doen?

Deprince Accountancy biedt een complete dienstverlening aan op vlak van boekhouding, fiscaliteit, financieel en juridisch advies, dit zowel voor eenmanszaken, vennootschappen en vrije beroepen.

De opsommingen zijn zeker niet limitatief. Voor verdere vragen over bepaalde activiteiten kan u ons best contacteren.

Startersadvies

 • Verkennend en oriënterend gesprek
 • Haalbaarheidsstudie met financieel plan
 • Strategisch bedrijfsadvies: keuze eenmanszaak of vennootschap, positionering in de markt, marketing, …
 • Bijstand bij het opstarten van uw onderneming (opstart eenmanszaak of oprichting vennootschap, inschrijving in de KBO, activering BTW-nummer, aanvraag RIZIV-nummer voor vrije beroepen in de medische sector, aanvraag vergunningen, overige administratieve formaliteiten)
 • Begeleiding bij de aanvraag van een investeringskrediet in overleg met uw bankinstelling

Boekhouding

 • Het voeren van de boekhouding ( de documenten kunnen digitaal worden aangeleverd),  of u kan als cliënt zelf uw boekhouding bijwerken
 • Beheer van forfaitaire boekhoudingen (bakkers, slagers, kappers, cafés, dagbladhandelaars, kruidenierszaken, …)
 • Beheren en communiceren openstaande leveranciers- en klantenlijsten
 • Rapportering van tussentijdse resultaten met de nodige toelichting en adviezen
 • Opstellen van de exploitatierekening voor eenmanszaken
 • Opstellen van de balans en resultatenrekening voor vennootschappen

Fiscaliteit

 • Opstellen en indienen BTW-aangiftes, IC-listings en jaarlijkse klantenlisting
 • BTW-advies
 • Fiscale optimalisatie van uw dossier teneinde een belastingvriendelijke structuur op te zetten
 • Opstellen en indienen aangifte in de personenbelasting, ook voor forfaitair belaste landbouwers
 • Opstellen en indienen aangifte in de vennootschapsbelasting
 • Verdediging fiscaal dossier bij controle

Financieel

 • Opstellen van het financieel plan bij de opstart van uw onderneming
 • Haalbaarheidsstudies bij nieuwe investeringen of overnames
 • Begeleiding bij kredietaanvragen
 • Kostprijsberekening bij aanwerving bijkomend personeel
 • Financiële analyse van uw onderneming
 • Waardebepalingen van zowel uw onderneming of van een onderneming die u eventueel wenst over te nemen.
 • Pensioenopbouw (aanvullend pensioen, groepsverzekering, …)
 • Bijstand bij de aanvraag van subsidies

Vennootschappen

 • Oprichting van vennootschappen (onderhands of notarieel)
 • Opstellen van de nodige verslagen (jaarverslag bestuursorgaan, bijzondere verslagen, notulen algemene vergadering, …)
 • Neerleggen van de jaarrekening voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV, NV en CV) bij de Nationale Bank
 • Bijstand en advies bij de aanpassing van de statuten van uw vennootschap, omzetting vennootschapsvorm, …
 • Vereffenen van vennootschappen
 • Begeleiden van fusies en splitsingen van vennootschappen in overleg met de bedrijfsrevisor

Juridisch advies

 • Begeleiding bij overname handelszaken en/of vennootschappen
 • Opstellen diverse contracten, bijvoorbeeld: huurovereenkomsten, contracten bij overdracht van handelsfondsen, aandelentransacties, managementovereenkomsten
 • Begeleiden van de overdracht van een familiale onderneming naar de volgende generatie
 • Advies inzake vennootschapsrecht, fiscaal recht, sociale wetgeving, economisch recht, erfbelasting en successieplanning